TRIVIT – B

TRIVIT – B

Điều trị các chứng rối loạn thần kinh và những rối loạn khác do thiếu vitamin nhóm B

SALBULES

SALBULES

Thuốc dưới dạng khí dung dùng cho co thắt phế quản mãn tính

RESPIDON-2

RESPIDON-2

Viên nén bao phim Risperidone......2 mg

VIRUPOS

VIRUPOS

Mỗi tub thuốc mỡ tra mắt Virupos bao gồm: Acyclovir 135mg/4.5g

ITAMETAZIN 5mg

ITAMETAZIN 5mg

Thuốc chống dị ứng hiệu quả cao đến từ châu Âu

TRIVIT – B

TRIVIT – B

Điều trị các chứng rối loạn thần kinh và những rối loạn khác do thiếu vitamin nhóm B

VIRUPOS

VIRUPOS

Mỗi tub thuốc mỡ tra mắt Virupos bao gồm: Acyclovir 135mg/4.5g

SALBULES

SALBULES

Thuốc dưới dạng khí dung dùng cho co thắt phế quản mãn tính

SCIORMIR

SCIORMIR

Thuốc tiêm Thiocolchicoside 2mg/ml