TRIVIT – B

TRIVIT – B

Điều trị các chứng rối loạn thần kinh và những rối loạn khác do thiếu vitamin nhóm B

SALBULES

SALBULES

Thuốc dưới dạng khí dung dùng cho co thắt phế quản mãn tính

RESPIDON-2

RESPIDON-2

Viên nén bao phim Risperidone......2 mg

VIRUPOS

VIRUPOS

Mỗi tub thuốc mỡ tra mắt Virupos bao gồm: Acyclovir 135mg/4.5g

TRIVIT – B

TRIVIT – B

Điều trị các chứng rối loạn thần kinh và những rối loạn khác do thiếu vitamin nhóm B

ITAMETAZIN 5mg

ITAMETAZIN 5mg

Thuốc chống dị ứng hiệu quả cao đến từ châu Âu

SALBULES

SALBULES

Thuốc dưới dạng khí dung dùng cho co thắt phế quản mãn tính

VIRUPOS

VIRUPOS

Mỗi tub thuốc mỡ tra mắt Virupos bao gồm: Acyclovir 135mg/4.5g

SCIORMIR

SCIORMIR

Thuốc tiêm Thiocolchicoside 2mg/ml